«

»

Αυγ 04

Ο Στρατηγός Ιωάννης Μεταξάς και η 4η Αυγούστου

Είναι γεγονός πως η  θολοκουλτούρα που κυριαρχεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η σημερινή ψευτοελίτ έχει καταδικάσει στην συνείδησή του λαού την 4η Αυγούστου ως μία στυγνή δικτατορία που στέρησε ελευθερίες από τον Ελληνικό λαΙκές μάζες, ενώ παράλληλα αναπαράγεται το ψεύδος πως ο ηγέτης της υπήρξε ”αγγλοκίνητος”.  Πρακτικά ευσταθής ο χαρακτηρισμός του Ιωάννη Μεταξάς ως δικτάτορα αλλά στην ουσία εμφανίζεται άστοχος και ιδεολογικά προκατειλημμένος.  Εάν θέλουμε να κρίνουμε την περίοδο της διακυβέρνησης του Μεταξά θα δούμε μία ειρηνική επανάσταση που μόνο θετικά αντίκτυπα είχε για το έθνος. Στην πραγματικότητα η 4η Αυγούστου αποτελεί προϊόν πολιτικής μεταβολής το οποίο μεν είχε τον Ιωάννη Μεταξά ως εμπνευστή και ηγέτη αλλά δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί δίχως τις ενέργειες του Βασιλέως Γεωργίου Β’.  Επομένως η 4η Αυγούστου υπήρξε μία πολιτική μεταβολή ”εκ των άνω” η οποία έτυχε της υποστήριξης και έγκρισης του Βασιλέως.  Εν συνέχεια ο Ιωάννης Μεταξάς έτυχε της υποστήριξης των πλείστων πολιτικών κομμάτων και των μεγαλύτερων πολιτικών φυσιογνωμιών της εποχής, προσλαμβάνοντας ψήφο εμπιστοσύνης από την Βουλή των Ελλήνων.  Η πολιτική μεταβολή ολοκληρώθηκε στις 4 Αυγούστου με την άρση της λειτουργίας της Βουλής και την μεταρρυθμιστική επανάσταση που διεκπεραιώθηκε τόσο πολιτικά όσο και κοινωνιολογικά.

Η κυβέρνηση Μεταξά ήδη προ της 4ης Αυγούστου είχε συντάξει πολιτικό πρόγραμμα  και είχε εμφανισθεί στην Βουλή με Προγραμματικές Δηλώσεις η οποίες υποδείκνυαν τα μακροχρόνια σχέδια που ετοίμαζε ο Ιωάννης Μεταξάς για την παλινόρθωση του έθνους.  Ανέμεσα στους στόχους της κυβερνήσεώς του ήταν η ασφάλεια του Κράτους από εξωτερικούς κινδύνους, η αναστήλωση του εθνικού φρονήματος, η κοινωνική μεταρρύθμιση που προνοούσε την ανύψωση του εργατικού κόσμου, η αύξηση πάσης φύσεως εθνικής παραγωγής, η ρύθμιση της δημιοσονομίας και η οργάνωση της νεολαίας (Ε.Ο.Ν).  Οι στόχοι του Ιωάννη Μεταξά πέτυχαν την εξασφάλιση της ασφάλειας του Ελλαδικού Κράτους, την προετοιμασία για τον επερχόμενο πόλεμο, την δημοσιονομική εξυγίανση και ένταση της εθνικής παραγωγής που θα έθετε τις βάσεις για οικονομική αυτάρκεια.  Το όραμά του Μεταξά ήταν η δημιουργία του Γ’ Ελληνικού πολιτισμού, ούτως οι πολιτικές μεταβολές που εφάρμοζε προέβλεπαν σε αυτό. Ουδεμία άλλη επανάσταση εξυπηρέτησε την ευρύτητα των σκοπών της ή είχε ανάλογη ιδεολογική ομοιογένεια.  Για τον λόγο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των κοινωνικών, θεσμικών, διοικητικών, οικονομικών και πολιτικών τομών  που πραγματοποίησε η 4η Αυγούστου δικαιώνεται ως μία εξελισσόμενου χαρακτήρα, μεταρρυθμιστική, εθνική και κοινωνική επανάσταση την οποία ο λαός έπειτα από 21 χρόνια εμφυλίου αλληλοσπαραγμού υποδέχτηκε με ανακούφιση, εν συνέχεια συμπορεύτηκε μετά αυτής και με την έκρηξη του πολέμου ταυτίστηκε μαζί της και εξέφραζε πλέον την θέληση και πνεύμα ολόκληρου του έθνους.

Ως εθνική επανάσταση υιοθέτησε υπερκομματικό, υπερπαραταξιακό και διαταξικό χαρακτήρα.  Ο Ι.Μεταξάς δεν ίδρυσε μονοκομματικό κράτος και προχώρησε στην διάλυση του ίδιου του κόμματος του (Ελευθερόφρονες).  Επίσης από το ξημέρωμα της 4ης Αυγούστου, επιχείρησε να εξαλείψει τις παρατάξεις που οδήγησαν στον 20ετή εθνικό διχασμό, με απώτερο σκοπό την Εθνική Ενότητα. Υπήρξε πρόθεση του Μεταξά η συνένωση των δύο μεγάλων υφισταμένων παρατάξεων (Βενιζελικοί και Βασιλικοί) υπό την κοινή σημαία της 4ης Αυγούστου.  Παράλληλα ο Ι.Μεταξάς δεν επιχείρησε να στηρίξει κάποια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη.  Τουναντίον επεσήμανε την αναγκαιότητα της συνοχής του κοινωνικού ιστού και την ειρηνική συνεργασία όλων των τάξεων προς ώφελος του εθνικού σκοπού.

Ως κοινωνική επανάσταση έπραξε τα δέοντα για την συνύπαρξη και ευημερία όλων των κοινωνικών τάξεων, ερχόμενη με σκοπούς κοινωνικής μεταρρυθμίσεως.  Η 4η Αυγούστου θεμελίωσε την εργατική νομοθεσία και εφάρμοσε ένα ευρύ κοινωνικό πρόγραμμα.  Διενήργησε την ρύθμιση του αγροτικού χρέους, βελτίωσε τη δημόσια υγεία, καθιέρωσε τη δημοτική και εφάρμοσε την εργατική νομοθεσία για το 8ωρο, το ΙΚΑ, τις άδειες μετ’αποδοχών, συλλογικές συμβάσεις και υποχρεωτική διαιτησία.  Η κοινωνική πολιτική που εφάρμοσε ο Ι.Μεταξάς υπήρξε μεταρρυθμιστική και επαναστατική για την εποχή της, ιδίως με το μαζικό τρόπο που έγιναν οι πιο πάνω μεταβολές.

Η 4η Αυγούστου δημιούργησε το εθνικό κράτος.  Σύμφωνα με τον ίδιο τον Μεταξά η κυβέρνηση δεν ανήκει στα κόμματα, ούτε μπορεί να ανήκει ποτέ σ’αυτά.  Η κυβέρνηση είναι εθνική, Ελληνική, ανήκουσα εξ’ίσου σε όλους τους Έλληνες.  Ο Μεταξάς θεωρούσε ότι το κράτος πρέπει να λειτουργεί ως το πολιτικό κέντρο του Έθνους.  Το κράτος δεν νοείται δίχως το έθνος, αφού αποτελεί καρπός του και οργάνωση της θέλησής του.  Επομένως το κράτος αποτελούσε εκδήλωση της θέλησης όλων των Ελλήνων.  Δήλωσε περαιτέρω ότι το Εθνικό Κράτος είναι ασύμβατο με τον κοινοβουλευτισμό.  Τόνιζε πως η Ελλάς υπό την διακυβέρνησή του έγινε Κράτος αντικοινοβουλευτικό, ολοκληρωτικό χωρίς κάποιο ιδιαίτερο κόμμα να κυβερνά.  Κόμμα ήταν μονάχα ο λαός.  Το προαυγουστιανό Κράτος, κατά τον Μεταξά, θεωρείτο άψυχο και ελλιπές όσον αφορά ηθικούς σκοπούς.  Το Κράτος της 4ης Αυγούστου ήταν ζων οργανισμός με ηθική αυθυπαρξία που στηρίζεται στην εθνική μάζα και οργανωμένες ομάδες, υπονοώντας φυσικά το ”Συντεχνιακό Κράτος” που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε. Να επισημάνουμε πως ο αντικοινοβουλετισμός και τα ολοκληρωτικά καθεστώτα υπήρξαν τάσεις και χαρακτηριστικά της εποχής που έζησε ο Ιωάννης Μεταξάς, γι’αυτό και είναι εκ των ων ουκ άνευ οι προσωπικότητες να κρίνονται βάσει του ιστορικού πλαισίου τους.

Βεβαίως όταν αναφερόμαστε στην 4η Αυγούστου δεν μπορούμε να παραλείψουμε το μεγάλο ενδιαφέρον του Ι.Μεταξα προς την νεολαία, την οποία θεωρούσε θεμελιώδη στην ανοικοδόμηση της Ελλάδος.  Η Ε.Ο.Ν του Μεταξά ανέπτυξε την κοινωνική αλληλεγγυή ανάμεσα στα μέλη της και διαπαιδαγωγούσε το κάθε ένα απ’αυτά για σκέπτονται περί πίστεως και πατρίδος, για να είναι απλούστατα Έλληνες και Ελληνίδες.  Και όταν η πατρίδα χρειάστηκε τα Ελληνόπουλα της ΕΟΝ, αυτά έκαναν πράξη το παράγγελμα του Μεταξά, εξελίχθηκαν σε ατρόμητοι μαχητές του εσωτερικού μετώπου.

” Ποιοί είναι οι σκοποί; Βασιλεύς. Πατρίς. Θρησκεία. Οικογένεια. Αναγέννησις της Ελλάδος.  Αυτοί είναι οι σκοποί…΄΄ – Στρατηγός Ιωάννης Μεταξάςμεταξας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μπορεί αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε HTML ετικετών και ιδιοτήτων: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>