Αυγ 04

Ο Στρατηγός Ιωάννης Μεταξάς και η 4η Αυγούστου

Είναι γεγονός πως η σύγχρονη σοσιαλφιλελεύθερη θολοκουλτούρα που κυριαρχεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η σημερινή ψευτοελίτ έχει καταδικάσει στην συνείδησή του λαού την 4η Αυγούστου ως μία στυγνή δικτατορία που στέρησε ελευθερίες από τον Ελληνικό λαΙκές μάζες, ενώ παράλληλα αναπαράγεται το ψεύδος πως ο ηγέτης της υπήρξε »αγγλοκίνητος».  Πρακτικά ευσταθής ο χαρακτηρισμός του Ιωάννη Μεταξάς ως δικτάτορα αλλά στην ουσία εμφανίζεται άστοχος και ιδεολογικά προκατελειμένος.  Εάν θέλουμε να κρίνουμε την περίοδο της διακυβέρνησης του Μεταξά θα δούμε μία ειρηνική επανάσταση που μόνο θετικά αντίκτυπα είχε για το έθνος. Στην πραγματικότητα η 4η Αυγούστου αποτελεί προϊόν πολιτικής μεταβολής το οποίο μεν είχε τον Ιωάννη Μεταξά ως εμπνευστή και ηγέτη αλλά δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί δίχως τις ενέργειες του Βασιλέως Γεωργίου Β”.  Επομένως η 4η Αυγούστου υπήρξε μία πολιτική μεταβολή »εκ των άνω» η οποία έτυχε της υποστήριξης και έγκρισης του Βασιλέως.  Εν συνέχεια ο Ιωάννης Μεταξάς έτυχε της υποστήριξης των πλείστων πολιτικών κομμάτων και των μεγαλύτερων πολιτικών φυσιογνωμιών της εποχής, προσλαμβάνοντας ψήφο εμπιστοσύνης από την Βουλή των Ελλήνων.  Η πολιτική μεταβολή ολοκληρώθηκε στις 4 Αυγούστου με την άρση της λειτουργίας της Βουλής και την μεταρρυθμιστική επανάσταση που διεκπεραιώθηκε τόσο πολιτικά όσο και κοινωνιολογικά.

Η κυβέρνηση Μεταξά ήδη προ της 4ης Αυγούστου είχε συντάξει πολιτικό πρόγραμμα  και είχε εμφανισθεί στην Βουλή με Προγραμματικές Δηλώσεις η οποίες υποδείκνυαν τα μακροχρόνια σχέδια που ετοίμαζε ο Ιωάννης Μεταξάς για την παλινόρθωση του έθνους.  Ανέμεσα στους στόχους της κυβερνήσεώς του ήταν η ασφάλεια του Κράτους από εξωτερικούς κινδύνους, η αναστήλωση του εθνικού φρονήματος, η κοινωνική μεταρρύθμιση που προνοούσε την ανύψωση του εργατικού κόσμου, η αύξηση πάσης φύσεως εθνικής παραγωγής, η ρύθμιση της δημιοσονομίας και η οργάνωση της νεολαίας (Ε.Ο.Ν).  Οι στόχοι του Ιωάννη Μεταξά πέτυχαν την εξασφάλιση της ασφάλειας του Ελλαδικού Κράτους, την προετοιμασία για τον επερχόμενο πόλεμο, την δημοσιονομική εξυγίανση και ένταση της εθνικής παραγωγής που θα έθετε τις βάσεις για οικονομική αυτάρκεια.  Το όραμά του Μεταξά ήταν η δημιουργία του Γ” Ελληνικού πολιτισμού, ούτως οι πολιτικές μεταβολές που εφάρμοζε προέβλεπαν σε αυτό. Ουδεμία άλλη επανάσταση εξυπηρέτησε την ευρύτητα των σκοπών της ή είχε ανάλογη ιδεολογική ομοιογένεια.  Για τον λόγο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των κοινωνικών, θεσμικών, διοικητικών, οικονομικών και πολιτικών τομών  που πραγματοποίησε η 4η Αυγούστου δικαιώνεται ως μία εξελισσόμενου χαρακτήρα, μεταρρυθμιστική, εθνική και κοινωνική επανάσταση την οποία ο λαός έπειτα από 21 χρόνια εμφυλίου αλληλοσπαραγμού υποδέχτηκε με ανακούφιση, εν συνέχεια συμπορεύτηκε μετά αυτής και με την έκρηξη του πολέμου ταυτίστηκε μαζί της και εξέφραζε πλέον την θέληση και πνεύμα ολόκληρου του έθνους.

Ως εθνική επανάσταση υιοθέτησε υπερκομματικό, υπερπαραταξιακό και διαταξικό χαρακτήρα.  Ο Ι.Μεταξάς δεν ίδρυσε μονοκομματικό κράτος και προχώρησε στην διάλυση του ίδιου του κόμματος του (Ελευθερόφρονες).  Επίσης από το ξημέρωμα της 4ης Αυγούστου, επιχείρησε να εξαλείψει τις παρατάξεις που οδήγησαν στον 20ετή εθνικό διχασμό, με απώτερο σκοπό την Εθνική Ενότητα. Υπήρξε πρόθεση του Μεταξά η συνένωση των δύο μεγάλων υφισταμένων παρατάξεων (Βενιζελικοί και Βασιλικοί) υπό την κοινή σημαία της 4ης Αυγούστου.  Παράλληλα ο Ι.Μεταξάς δεν επιχείρησε να στηρίξει κάποια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη.  Τουναντίον επεσήμανε την αναγκαιότητα της συνοχής του κοινωνικού ιστού και την ειρηνική συνεργασία όλων των τάξεων προς ώφελος του εθνικού σκοπού.

Ως κοινωνική επανάσταση έπραξε τα δέοντα για την συνύπαρξη και ευημερία όλων των κοινωνικών τάξεων, ερχόμενη με σκοπούς κοινωνικής μεταρρυθμίσεως.  Η 4η Αυγούστου θεμελίωσε την εργατική νομοθεσία και εφάρμοσε ένα ευρύ κοινωνικό πρόγραμμα.  Διενήργησε την ρύθμιση του αγροτικού χρέους, βελτίωσε τη δημόσια υγεία, καθιέρωσε τη δημοτική και εφάρμοσε την εργατική νομοθεσία για το 8ωρο, το ΙΚΑ, τις άδειες μετ’αποδοχών, συλλογικές συμβάσεις και υποχρεωτική διαιτησία.  Η κοινωνική πολιτική που εφάρμοσε ο Ι.Μεταξάς υπήρξε μεταρρυθμιστική και επαναστατική για την εποχή της, ιδίως με το μαζικό τρόπο που έγιναν οι πιο πάνω μεταβολές.

Η 4η Αυγούστου δημιούργησε το εθνικό κράτος.  Σύμφωνα με τον ίδιο τον Μεταξά η κυβέρνηση δεν ανήκει στα κόμματα, ούτε μπορεί να ανήκει ποτέ σ’αυτά.  Η κυβέρνηση είναι εθνική, Ελληνική, ανήκουσα εξ’ίσου σε όλους τους Έλληνες.  Ο Μεταξάς θεωρούσε ότι το κράτος πρέπει να λειτουργεί ως το πολιτικό κέντρο του Έθνους.  Το κράτος δεν νοείται δίχως το έθνος, αφού αποτελεί καρπός του και οργάνωση της θέλησής του.  Επομένως το κράτος αποτελούσε εκδήλωση της θέλησης όλων των Ελλήνων.  Δήλωσε περαιτέρω ότι το Εθνικό Κράτος είναι ασύμβατο με τον κοινοβουλευτισμό.  Τόνιζε πως η Ελλάς υπό την διακυβέρνησή του έγινε Κράτος αντικοινοβουλευτικό, ολοκληρωτικό χωρίς κάποιο ιδιαίτερο κόμμα να κυβερνά.  Κόμμα ήταν μονάχα ο λαός.  Το προαυγουστιανό Κράτος, κατά τον Μεταξά, θεωρείτο άψυχο και ελλιπές όσον αφορά ηθικούς σκοπούς.  Το Κράτος της 4ης Αυγούστου ήταν ζων οργανισμός με ηθική αυθυπαρξία που στηρίζεται στην εθνική μάζα και οργανωμένες ομάδες, υπονοώντας φυσικά το »Συντεχνιακό Κράτος» που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε. Να επισημάνουμε πως ο αντικοινοβουλετισμός και τα ολοκληρωτικά καθεστώτα υπήρξαν τάσεις και χαρακτηριστικά της εποχής που έζησε ο Ιωάννης Μεταξάς, γι’αυτό και είναι εκ των ων ουκ άνευ οι προσωπικότητες να κρίνονται βάσει του ιστορικού πλαισίου τους.

Βεβαίως όταν αναφερόμαστε στην 4η Αυγούστου δεν μπορούμε να παραλείψουμε το μεγάλο ενδιαφέρον του Ι.Μεταξα προς την νεολαία, την οποία θεωρούσε θεμελιώδη στην ανοικοδόμηση της Ελλάδος.  Η Ε.Ο.Ν του Μεταξά ανέπτυξε την κοινωνική αλληλεγγυή ανάμεσα στα μέλη της και διαπαιδαγωγούσε το κάθε ένα απ’αυτά για σκέπτονται περί πίστεως και πατρίδος, για να είναι απλούστατα Έλληνες και Ελληνίδες.  Και όταν η πατρίδα χρειάστηκε τα Ελληνόπουλα της ΕΟΝ, αυτά έκαναν πράξη το παράγγελμα του Μεταξά, εξελίχθηκαν σε ατρόμητοι μαχητές του εσωτερικού μετώπου.

» Ποιοί είναι οι σκοποί; Βασιλεύς. Πατρίς. Θρησκεία. Οικογένεια. Αναγέννησις της Ελλάδος.  Αυτοί είναι οι σκοποί…΄΄ – Στρατηγός Ιωάννης Μεταξάςμεταξας

Ιαν 09

Δελτίο Τύπου Ε.Φ.Α.Ε.Φ.Π για Κυπριακό

Ο Ενιαίος Φορέας Αυτόνομων Ενωτικών Φοιτητικών Παρατάξεων, με 30 χρόνια ενεργής παρουσίας στα φοιτητικά και πολιτικά δρώμενα, έχοντας στις τάξεις του τις ιστορικότερες και μοναδικές ακομμάτιστες φοιτητικές παρατάξεις των Ελλαδικών και Κυπριακών Πανεπιστημίων, παρακολουθώντας στενά και αυτή την προσπάθεια «λύσης» του Κυπριακού στη βάση Διζωνικής Δικοινοτική Ομοσπονδίας με τις επικίνδυνες υποχωρήσεις από πλευράς μας, αποφασίζει όπως να εντατικοποιήσει την αντικατοχική και αντιομοσπονδιακή δράση που συνεχίζουμε αδιάκοπα.

Ως Ε.Φ.Α.Ε.Φ.Π, τασσόμαστε κάθετα ενάντια σε κάθε συμφωνία που: νομιμοποιεί τον γεωγραφικό διαχωρισμό που επιβλήθηκε βίαια από την Τουρκική εισβολή το 1974, δεν προνοεί την άμεση και πλήρη αποχώρηση των Τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων και των παράνομων Τούρκων εποίκων ενώ ταυτόχρονα δεν προνοεί την πλήρη επιστροφή των προσφύγων στις νόμιμες εστίες τους. Αντιτασσόμαστε στην επιβολή καθεστώτος Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας όπου: εξυπηρετεί την πάγια Τουρκική στρατηγική για κυριαρχία στο βορρά και συγκυριαρχία στο νότο με κίνδυνο πλήρης Τουρκοποίησης του νησιού, διαχωρίζει ρατσιστικά το λαό σε καθαρά φυλετικές γεωγραφικές περιοχές, περιλαμβάνει αντιδημοκρατικές πρόνοιες όπως η στάθμιση ψήφου, τα μειωμένα πολιτικά δικαιώματα όσων κατοικήσουν στην «άλλη ζώνη» και τη συζητούμενη εκ περιτροπής προεδρία, είναι δυσλειτουργικό με την εφαρμογή κλήρωσης σε περίπτωση αδιεξόδου και τα υπερ-προνόμια σε Τουρκοκύπριους και εποίκους. Αντιτασσόμαστε σε όποια συμφωνία επί της ουσίας υποβαθμίζει και διαλύει την Κυπριακή Δημοκρατία και ταυτόχρονα αναβαθμίζει το ψευδοκράτος σε συνιστών κρατίδιο/πολιτεία. Τέλος αντιτασσόμαστε σε κάθε συμφωνία που αποτελεί μια τροποποιημένη έκδοση του Σχεδίου ΑΝΑΝ που απέρριψε το 76% του Κυπριακού Ελληνισμού.

Ο μηχανισμός προπαγάνδας που τέθηκε σε εφαρμογή από τους οπαδούς της «ότι να΄ναι λύσης» και υποστηρίζεται από τα μεγάλα κόμματα, προσπαθεί να δημιουργήσει στην κοινωνία το κλίμα ότι όποιος δεν αποδέχεται τις υποχωρήσεις και τις θέσεις του Νίκου Αναστασιάδη είναι λυσοφοβικός, απορριπτικός και δεν θέλει λύση. Ενώ για να καταστέλλουν κάθε φωνή διαμαρτυρίας ενάντια στις αισχρές υποχωρήσεις του Νίκου Αναστασιάδη εφαρμόζουν την τακτική της τρομοκρατίας και του φόβου, όπως ακριβώς το 2004 μιλούσαν για Μικρασιατική καταστροφή σε περίπτωση απόρριψης το σχεδίου ΑΝΑΝ.

Ως Ε.Φ.Α.Ε.Φ.Π λοιπόν δηλώνουμε πως θέλουμε λύση. Λύση όπου κύριος στόχος της είναι η απελευθέρωση των κατεχόμενων εδαφών μας από την Τουρκική κατοχή και τα παράγωγά της, λύση που να δικαιώνει το λαό μας, θα καλεί την Τουρκία να αναλάβει τις ευθύνες της για την διατήρηση της κατοχής, λύση που να προνοεί πλήρη εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς ρατσιστικές και αντιδημοκρατικές ρήτρες. Λύση που να προνοεί την διατήρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς καμιά αναγνώριση του ψευδοκράτους.

Δεκ 07

ΛΥΣΗ ΘΕΛΟΥΜΕ , ΟΧΙ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ

Δυστυχώς αυτό που φοβόμαστε εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας και εμείς παραμένουμε αμέτοχοι.Μετα το φιάσκο του Μοντ Πελερεν,ο πρόεδρος επέστρεψε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με δίκη του πρωτοβουλία για να κλείσει άμεσα το ζήτημα. Αφου η μαριονέτα Ακιντζι,που τόσο θέλει τη λύση, μας το παίζει δύσκολος ας κάνουμε ακόμα μια υποχώρηση.Εξάλου τόσες κάνουμε εδώ και δεκαετίες, στα πλαίσια του ‘’πατριωτικού’’ ρεαλισμού και της υπέρμετρης αισιοδοξίας ό,τι οι αδελφοί μας μουσουλμάνοι που είναι στο ‘’βορρά’’ θέλουν και αυτοί να απαλλαχθούν από την μπότα του κατοχικού στρατού ,μια ακόμα δεν θα πειράξει κανένα. Θέλοντας να προλάβω τον συνειρμό των αναγνωστών που θα πουν ό,τι δεν θέλω λύση ,ας δούμε κάποια δεδομένα που υπάρχουν αυτό το διάστημα στην πολιτική σκακιέρα της ευρύτερης περιοχής.

Σουλτάνος σε τεντωμένο σχοινί
Καταρχάς βλέπουμε τον σουλτάνο να οργιάζει το τελευταίο διάστημα και να κάνει φανερή πλέον επεκτατική πολιτική. Μετα το πραξικόπημα, το όχι της Ευρώπης και τις ήττες στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία ο σουλτάνος προσπαθεί να εκτονώσει την κρίση μεταφέροντας το πεδίο δράσης στο Αιγαίο. Ηδη οι Ευρωπαίοι και οι λοιποί νατοικοί είναι δυσαρεστημένοι μαζί του. Αν υπήρχε σωστή στρατηγική στο εθνικό ζήτημα θα προσπαθούσαμε να εκμεταλλευτούμε τα προβλήματα της Τουρκίας . Η κατάσταση είναι ευνοική για να στριμωχτεί ο σουλτάνος .Δυστυχώς όμως ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου ,όπου η συνεργασία των δύο Ελληνικών κρατών είναι μηδαμινή.
Κρίση στην ΕΕ

Το ΟΧΙ των Ιταλών στα σχέδια του Ρέντσι για να σώσει τις τράπεζες εις βάρος τους ,είναι το τρίτο κατά σειρά χτύπημα που δέχεται η ΕΕ μετά το προσφυγικό και το BREXIT. Το τελευταίο που θα ήθελαν οι Ευρωπαίοι είναι να έχουν το σουλτάνο στα πόδια τους σαν ισότιμο μέλος. Αυτό δεν είναι όνειρο, αλλά η πραγματικότητα που θα έρθει με την δημιουργία του συνεταιριστικού κρατιδίου των κατεχομένων. Η λύση-διάλυση που θέλει ο πρόεδρος μας, θα βολέψει αφάνταστα τον Ερτογάν γιατί θα έχει το δικό του υποχέιριο στην ΕΕ ,χωρίς να κοπιάσει η χώρα του να γίνει μέλος. Ουσιαστικά βάζουμε από την πίσω πόρτα την Τουρκία στην ΕΕ. Το όραμα μας για λύση του κυπριακού μέσω των αξιών και αρχών της ενωμένης Ευρώπης στο τέλος θα καταντήσει εφιάλτης τόσο για τους εταίρους όσο και για μας. Δώδεκα χρόνια στην Ευρώπη και δεν κατορθώσαμε να την εκμεταλλευτούμε για να πάρουμε ουσιαστική βοήθεια στο εθνικό θέμα. Το περιβόητο άρθρο 10 που έπρεπε να το έχουμε σημαία του αγώνα μας, δυστυχώς έμεινε μόνο στα λόγια.
Νομίζω τα πιο πάνω νέα δεδομένα(στα είδη πολλά) είναι αρκετά να μας δείξουν την λανθασμένη κίνηση της λύσης-διάλυσης που επιδιώκει μανιωδώς ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Το έκτρωμα που λέγεται διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία το απέρριψε ο λαός το 2004. Απο τότε έπρεπε να μπει σε νέα τροχιά το κυπριακό. Δίχως σωστή πολιτική ατζέντα δεν υπάρχει, διαπραγματεύεται χειρότερα και από τον προκάτοχο του. Πολύ φοβάμαι ,αν δεν ορθώσουμε ανάστημα και αυτή τη φορά θα κινδυνεύσουμε με αφανισμό από τη γη των προγόνων μας.Δυστυχώς οι φόβοι που εξέφρασα μετα το πέρας των εκλογών του 2013 επαληθεύονται.
Χρυσόστομος Λουκά

Νοε 15

15 Νοεμβρίου-Ανακήρυξη του Ψευδοκράτους- Τουρκία ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ

33 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη μαύρη επέτειο της ανακήρυξης του ψευδοκράτους της Τουρκίας. Η λεγόμενη «ειρηνευτική επέμβαση» της Τουρκίας την 20η Ιουλίου 1974, η απόβαση των χιλιάδων φόνων αιχμαλώτων και αμάχων, την εκδίωξη 200 χιλιάδων προσφύγων, των 1619 αγνοουμένων, των εγκλωβισμένων και της καταστροφής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς έπρεπε να επισημοποιηθεί με την ίδρυση της εκτρωματικής «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» στα κατεχόμενά μας εδάφη.

Με πρώτο «πρόεδρο» τον δολοφόνο και τρομοκράτη της ΤΜΤ, Ραούφ Ντενκτάς, ξεκινά η παράνομη ύπαρξη του ψευδοκράτους, με τη συνεχή προσπάθεια των Αττίλων να πετύχουν την αναγνώρισή του, μαζί και την διαγραφή των αμέτρητων εγκλημάτων που διέπραξαν το καλοκαίρι του 1974 και εξακολουθούν να διαπράττουν με το συνεχή εποικισμό του βορείου τμήματος της Κύπρου.

Σε αυτό το βρόμικο παιχνίδι που παίζει η Τουρκία εις βάρος του Κυπριακού Ελληνισμού, καθίστανται συμμέτοχοι και οι κομματικοί ταγοί του τόπου μας, με την επιμονή τους στην αγγλοτουρκική λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Μιας λύσης που θα νομιμοποιήσει τα τετελεσμένα της εισβολής και θα επιβάλει ένα αντιδημοκρατικό και ρατσιστικό καθεστώς εις βάρος του Κυπριακού Ελληνισμού που μετατρέπεται σε έρμαιο των τουρκικών ορέξεων στην ίδια του την πατρίδα.

Επομένως, δεν μπορεί η διζωνική, μια λύση που μεταμορφώνει την Κύπρο σε επαρχία της Τουρκίας, να αποτελεί λύση στο πολύπαθο νησί μας που ποτίστηκε με το αίμα χιλιάδων ηρώων που αγωνίστηκαν για τη λευτεριά της Κύπρου.

Έχοντας πλήρη επίγνωση της σημασίας της ανακήρυξης του ψευδοκράτους, ο Ενιαίος Φορέας Αυτόνομων Ενωτικών Φοιτητικών Παρατάξεων διοργανώνει στις πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου αντικατοχικές εκδηλώσεις καταδίκης της απαράδεκτης ενέργειας της Τουρκίας αλλά και εκδηλώσεις μνήμης των θυμάτων της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής της Κύπρου από την Τουρκία.

Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τη φλόγα του «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ» ζωντανή και να απαιτήσουμε τη λύση ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ, της μοναδικής λύσης που θα δικαιώσει τον Κυπριακό Ελληνισμό, αποκαθιστώντας όλα όσα έχει καταστρέψει και συνεχίζει να καταστρέφει με περίσσιο μίσος η Τουρκία.

Ο αγώνας για την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ είναι δύσκολος και απαιτεί την ομοψυχία και την επιμονή να ανατρέψουμε τα εις βάρος μας δεδομένα. Άρα καθήκον όλων μας είναι να παρευρεθούμε στις αντικατοχικές εκδηλώσεις και να βροντοφωνάξουμε:

ΕΞΩ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗcy368

Οκτ 28

ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

28η Οκτωβρίου, μια μέρα σύμβολο για τον απανταχού Ελληνισμό. Μια μέρα απόδειξη για την ανδρεία και το θάρρος των Ελλήνων. Σαν σήμερα 76 χρόνια πριν, ο Μουσολίνι έστειλε τελεσίγραφο στον Μεταξά, με το οποίο απαιτούσε την διέλευση των στρατευμάτων του μέσα από την Ελλάδα. Ο Μεταξάς απάντησε με την φράση ‘’ Alors, c’est la guerre’’ δηλαδή, αυτό σημαίνει πόλεμο, δείχνοντας έτσι την αρνητική στάση της Ελλάδας στο αίτημα του φασίστα .

Ο Ελληνισμός απάντησε στο κάλεσμα του ΟΧΙ , στην σκέψη του αγνού πολέμου για υπεράσπιση της Ελευθερίας του ήταν εκεί , έτοιμος να αποδείξει ότι είναι άξιος να διαφυλάξει την κληρονομιά των προγόνων του. Από την Κύπρο συγκεκριμένα 6000 εθελοντές έσπευσαν να βοηθήσουν την μητέρα πατρίδα, μαζεύτηκαν 350000 λίρες και 15000 δακτυλίδια αρραβώνων καθώς ο καθένας προσπαθούσε να βοηθήσει όπως μπορεί.

Το μήνυμα του θρυλικού ‘’ ΟΧΙ ‘’ πρέπει να αποτελεί μια υπενθύμιση για εμάς, αυτές τις δύσκολες εποχές . Μια υπενθύμιση για το τι είμαστε, ποιά είναι η καταγωγή μας και για το πως πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνεχόμενες απειλές κατά του Ελληνισμού. Όπως και το 40’ έτσι και σήμερα χωρίς κανένα φόβο να αρνηθούμε . Ο Έλληνας δεν σκύβει το κεφάλι.

ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ

ΖΗΤΩ Η 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ!

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ!28oktobri

Αυγ 16

Τουρίστες του Κατακτητή

Σύμφωνα με στοιχεία της JCC τους πρώτους επτά μήνες του έτους έχουν ξοδευτεί περισσότερα από 6 εκ. ευρώ στα κατεχομένα και στην Τουρκία από κάρτες που έχουν εκδοθεί στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου.

Τον μήνα Ιούλιο οι συναλλαγές ανήλθαν στα €867,850 από τα οποία τα €644,441 στα κατεχόμενα και €223,408 στην Τουρκία.

Είναι πραγματικό λυπηρό και βδελυρό που καταντήσαμε να ενισχύουμε οικονομικά τον κατακτητή και έχουμε ξεχάσει όλους τους πόνους, την δυστυχία, τις καταστροφές και τον ξεριζωμό.  Είναι παράλληλα τραγικό ότι επιλέγουμε να ενισχύουμε και ένα ψευδοκράτος που κτίστηκε και διαμορφώθηκε πάνω στα δικά μας πάθη και εφιάλτες.  Ντροπή και αίσχος που λόγω ‘οικονομικών ευκαιριών ‘ καθώς και άλλων λόγων γινόμαστε πηγή εσόδων για τον Στρατό Κατοχής.Visa-debit-card-and-credit-card-e1309541715531

 

 

 

Παλαιότερα άρθρα «